25.09.2002. - 12.10.2002.

Saša Martinović Kunović


Komponirajući svoje slike kao diptihe i triptihe, Saša je tradicionalnu metodu slikanja po motivu, kao tradicionalnu slikarsku metaforu i doslovno realizirala. Naime, služeći se različitim tehnikama (grafitna i kemijska olovka, akrilik) slikala je slijedeći unaprijed određenu dekorativnu strukturu ornamenta i reljefnu teksturu platna. Slikanje po strogo određenom predlošku, čije je porijeklo uvijek povijesno i visoko-umjetničko, a funkcija suvremena, praktična i široko popularna, sigurno je najprepoznatljivije obilježje njezinog slikarskog rada. Bilo da se radi o Halsovim "Nadstojnicama staračkog doma" slikanih u matisovskoj maniri, preslikavanim mrtvim prirodama iz fotografski ilustriranih kuharica, ili slobodno repliciranih kontura ženskih aktova iz povijesti slikarstva, Saši Martinović Kunović područje je - na kojem se slijedom povijesnih promjena potiru razlike između vrijednog i banalnog, jedinstvenog i masovnog, estetskog i kičastog, umjetničkog i dekorativnog - posebno zanimljivo.

Saša Martinović Kunović diplomirala je na Višoj školi za tekstil i obuću i na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.