komunikacija

  • 06.03.2014. - 06.04.2014.

    Vlado Martek, Piktogramska abeceda

    Izložba "Piktogramska abeceda" predstavlja izbor Martekovih crteža i kolaža nastalih u periodu od 1987. do 2002. Do sada su uglavnom neizlagani, a pripadaju, kaže umjetnik, onoj "strani mene gdje sam dao oduška svojim osjećajima". Crteži i kolaži gotovo dnevnički svjedoče o duhovnim previranjima. Ljubav, strah, gubitak, bol, sreća, pobuna, dvojba, ekstaza, bijes...samo su neki od osjećaja čija nam se snaga otvoreno prikazuje. Uspostava kontakta s drugim bićem, s društvom, drugim riječima, jedna je od okosnica Martekovog rada. Zanemarivši sve druge vidove slike osim onog komunikacijskog, Martek je formirao jedan ansambl znakova (piktograma) s ciljem širenja prostora sugovorništva i suosjećanja. Imamo li na umu da Martek svoje slike, dakle i radove predstavljene na ovoj izložbi, doživljava kao poeziju, raspon se moguće komunikacije dodatno širi

    Vlado Martek je rođen 1951. u Zagrebu. Diplomirao je filozofiju i književnost, a izlaže od 1974. Konceptualni je umjetnik i pjesnik. Oblici umjetničkog rada obuhvaćaju akcije, slike, skulpture, publicistiku, murale, grafite, autorske knjige, poeziju, land art, grafike i fotografije. Autor je 22 samizdata, 5 knjiga predpoezije/poezije/postpoezije, 3 knjige eseja, 2 knjige teorijsko-filozofskih tekstova i 5 grafičkih mapa. Član je Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Martekovi se umjetnički radovi nalaze u najvažnijim domaćim i inozemnim muzejskim kolekcijama.

    više..