crtež

 • 13.04.2018. - 19.05.2018.

  Đuro Seder, Rt dobre nade (slike i crteži)

  Kustosica: Marijana Paula Ferenčić 

  Đuro Seder je rođen u Zagrebu 1927. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Antuna Mejzdića 1951. Specijalizaciju za slikarstvo završio je kod prof. Marina Tartaglie 1953. Nakon studija radio je u časopisu Jugoslavenski radio kao ilustrator i tehnički urednik, u izdavačkom poduzeću Panorama te u Agenciji za marketing – Vjesnik od 1968. do 1981. kao grafički dizajner. Od 1981. do 1983. bio je docent na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, od 1983. do 1987. obnašao je službu dekana, od 1987. do 1998. bio je redoviti profesor. Od umirovljenja 1998. u statusu je profesora emeritusa. Redoviti je član Razreda za likovne umjetnosti HAZU od 2000., a od 2011. obnaša i funkciju voditelja Gliptoteke HAZU. Bio je članom umjetničke grupe Gorgona od 1959. do 1966. Tijekom šezdesetih i sedamdesetih objavljivao je poeziju u časopisima Razlog, Kolo, Forum i Republika, a 1978. tiskana mu je zbirka pjesama Otac iz lonca u nakladi Biblioteke iz Zagreba. Samostalno izlaže od 1958. Djela mu se nalaze u mnogim nacionalnim i inozemnim galerijama i muzejima te u privatnim zbirkama u Hrvatskoj i inozemstvu.

  više..

 • 02.03.2018. - 07.04.2018.

  Marija Ančić, Morbidne slike

  Marija Ančić je bivša finalistica Nagrade Radoslav Putar i umjetnica čiji rad u domačoj sredini ima specifičan status, jer se odvija na sjecištu tradicionalnih umjetničkih disciplina (crtež, animacija) i kulture društvenih mreža (GIF, blog itd.). Ančić je rođena 1982. u Sarajevu. Diplomirala je na Umjetničkoj akademiji u Splitu, na smjeru konzervacije-restauracije 2005. i na kiparstvu 2010. Uz tri samostalne izložbe u Zagrebu i Splitu, sudjelovala je na više skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Živi i radi u Zagrebu kao samostalna umjetnica. 

  ---

  Kada se pristupa temi sebstva onako kako to čini Marija Ančić, kroz vizuru zazornosti kojoj je nemoguće umaknuti, koja prikazani subjekt neprestano guta postajući njegov konstitutivni dio, medij GIF-a se nadaje kao savršeno rješenje. Figuralna animacija, koja podrazumijeva stilizaciju stvarnog svijeta, pretpostavlja pogled kroz određenu subjektivnu, “pomaknutu” prizmu. Također, minimalni oblik naracije koji povezuje početak i kraj priče u jedinstvenu cjelinu, čime se gubi kauzalnost, uvjetuje upravo ono sadržajno zazorno: nemogućnost raspoznavanja jave od sna, stanja sigurnosti od stanja opasnosti, vlastitog sebstva od drugog. Poetika Ančićeve lako je smjestiva u gotski žanr koji, uostalom, sadrži izraženu transhistorijsku kvalitetu (najprije referiranjem na srednjovjekovlje, a zatim na viktorijansko doba), pa stoga njegovo glatko uklapanje u digitalnost nikako nije neobično. Dapače, suvremena gotika ne samo da povlači teme i motive baštinjene prvenstveno iz viktorijanske i edvardijanske književnosti (kada se formira kao žanr), nego se u toj motivici demokratski širi na sve druge oblike umjetnosti (vizualnu, kazališnu, filmsku, glazbu, strip...) u kojima, u postmodernističkoj maniri, rapidno stvara nove oblike, napose u žanru horora. 

  više..

 • 14.10.2016. - 05.11.2016.

  Željka Cupek / Marija Lovrić

  Samostalna izložba Željke Cupek i Marije Lovrić jedna je od izložaba kojima ove godine predstavljamo mlade akademske umjetnike vezane za Veliku Goricu i okolicu, bilo podrijetlom, bilo trenutnim životom i radom. Ovoga puta, umjesto likovnih kritičara ili kustosa, umjetnice su se same poetički odredile. O radovima predstavljenima na izložbi, Marija Lovrić kaže:

  Introspekcija, 2016.

  Modernim i moglo bi se reći površnim načinom života danas, potreba za povezivanjem sa samim sobom je vrlo bitna ljudska potreba koju često zanemarujemo. Pričamo li samo o svjesnosti ili samopouzdanju, vrlo rijetko isto istinski i osjećamo. Samosvjesnost je viša razina svjesnosti, povezanosti sa samim sobom. To je sposobnost da osjetimo poruke iz naših unutarnjih zaliha emocionalnog pamćenja. Da bi napredovali u samosvjesnosti, trebamo istražiti sebe, poštovati svoje tijelo, voditi računa o sebi, ući u svoju nutrinu. Svaka osoba je unikatna fizički i psihički. Svaka jedinka ima svoju energetsku frekvenciju i prilikom povezivanja osjećamo novu energiju koja se smjesti u nama i potakne različite emocije. Osjetimo vibracije, dubine, vidimo boje, čujemo razne zvukove. Katkad se desi da postanemo intenzivno svjesni sebe, svojih vlastitih psihičkih procesa.

  više..

 • 03.06.2016. - 02.07.2016.

  Ljubomir Stahov, "Iz prirode"

  Svijet oblika Ljubomira Stahova izdvaja se u korpusu suvremene hrvatske umjetnosti, kao čvrsto formiran likovni prosede koji postoji sam za sebe, daleko od trendova, tendencija i manifestnih pripadanja nekoj grupi ili pravcu. No kada bismo inzistirali na duhovnom ulančavanju i stilskom srodstvu, došli bismo do Ordana Petlevskog i njegovog svijeta praoblika, fosilnih i organičkih formi, jedinstvenog osobnog svijeta „organičke mikrofiguracije“ (Zdenko Rus), ali i djela Biserke Baretić, u čijem opusu također postoji koncepcija ranjive materije, duha zatočenog u okvire materijalnog tijela, s čestim referencama na mitske simbole i arhetipove poput Ikara, Orfeja, Pegaza, Gorgone i Janusa.

  više..

 • 09.10.2014. - 16.11.2014.

  Marko Tadić, Pogled u čudu

  Izložba mladog hrvatskog umjetnika Marka Tadića svojevrsna je retrospektiva njegovih zapaženih i višestruko nagrađivanih animiranih filmova. U specifičnom galerijskom postavu koji priziva povijesne oblike filmskog prikazivanja bit će prikazano pet filmova: "The black ouija board" (2008.) "I speak true things" (2010.), "We used to call it: Moon" (2011.), "Borne by the birds" (2013.) i "Until a breath of air" (2014.), čija je produkcija upravo završila i koji će premijeru imati na festivalu 25.FPS i u našoj galeriji.

  Marko Tadić (Sisak, 1979.) diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovne umjetnosti u Firenci u Italiji. Izlagao je na nizu samostalnih i skupnih izložaba u Osijeku, Dubrovniku, Sisku, Velikoj Gorici, Zagrebu, New Yorku, Berlinu, Ljubljani, Beogradu, Kasselu, Regensburgu, Frankfurtu, Beču, Los Angelesu, Nottinghamu itd. Dobitnik je više nagrada: treće nagrade na T-HT MSU (Zagreb, 2010.), nagrade Radoslav Putar (Zagreb, 2008.), nagrade za crtež na Salonu mladih (Zagreb, 2006.) i prve nagrade na Salonu mladih (Sisak, 2001. i 2000.). 2013. je boravio na umjetničkoj rezidenciji u Helsinkiju. Živi i radi u Zagrebu.

  više..

 • 06.03.2014. - 06.04.2014.

  Vlado Martek, Piktogramska abeceda

  Izložba "Piktogramska abeceda" predstavlja izbor Martekovih crteža i kolaža nastalih u periodu od 1987. do 2002. Do sada su uglavnom neizlagani, a pripadaju, kaže umjetnik, onoj "strani mene gdje sam dao oduška svojim osjećajima". Crteži i kolaži gotovo dnevnički svjedoče o duhovnim previranjima. Ljubav, strah, gubitak, bol, sreća, pobuna, dvojba, ekstaza, bijes...samo su neki od osjećaja čija nam se snaga otvoreno prikazuje. Uspostava kontakta s drugim bićem, s društvom, drugim riječima, jedna je od okosnica Martekovog rada. Zanemarivši sve druge vidove slike osim onog komunikacijskog, Martek je formirao jedan ansambl znakova (piktograma) s ciljem širenja prostora sugovorništva i suosjećanja. Imamo li na umu da Martek svoje slike, dakle i radove predstavljene na ovoj izložbi, doživljava kao poeziju, raspon se moguće komunikacije dodatno širi

  Vlado Martek je rođen 1951. u Zagrebu. Diplomirao je filozofiju i književnost, a izlaže od 1974. Konceptualni je umjetnik i pjesnik. Oblici umjetničkog rada obuhvaćaju akcije, slike, skulpture, publicistiku, murale, grafite, autorske knjige, poeziju, land art, grafike i fotografije. Autor je 22 samizdata, 5 knjiga predpoezije/poezije/postpoezije, 3 knjige eseja, 2 knjige teorijsko-filozofskih tekstova i 5 grafičkih mapa. Član je Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Martekovi se umjetnički radovi nalaze u najvažnijim domaćim i inozemnim muzejskim kolekcijama.

  više..

 • 14.03.2007. - 08.04.2007.

  Marko Tadić, "Storyboards"


  Karakteristični element Tadićevog rada je preuzimanje različitih vrsta znakova s područja stripa, filma, reklamna industrije, povijest umjetnosti… Skupljajući ih marom strastvenog staretinara, Tadić reciklira ogromnu količinu odbačenih i potrošenih vizualnih znakova, dajući im novo značenje u kontekstu umjetničke slike, odnosno umjetničke izložbe.

  Nešto više o njegovom radu pročitajte u dijelovima tekstova umjetničkih kritičarki Ane Dević i Ivane Mance:

  "Iako je u najnovijoj seriji radova nazvanih Storyboards pozadina slike svedena na elementarnu razinu, upravo ona igra važnu ulogu. Nije riječ samo o autoreferencijalnosti (naime upravo takve prefabricirane drvene ploče autor koristi u svakodnevnom životu kao radnu stolnu površinu po kojima često usput crta) već i o otkrivanju praznine. Dok je u ranijim radovima prevladavao uglavnom bestežinski horror vacui i manje više jasan princip kolažiranja, Storyboards nam otkrivaju prostore praznine. Taj je prostor slikarske prirode; mjestimično neoslikane, prazne dionice grube, drvene strukture ploče, indiciraju tlo i smještaju tako motive ovih slika u žanr pejzaža. Pejzaž shvaćen kao široki pojam (svakodnevica, socio- pejzaž itd.) može biti primijenjen kao temeljno žanrovsko određenje mnogih Tadićevih radova. No, Storyboards ne prikazuju tlo, već njegov gubitak, fingirajući prazninu, govore o anonimnom, ispražnjenom poharanom teritoriju – znaku." (Ana Dević, Pejzaži, de-facto, slike-stolovi)

  "Poetičko načelo – ako uopće postoji – koje sve te elemente dovodi u vezu moglo bi se djelotvorno opisati pojmom «grafitiranja» kojim kustosica Ana Dević opisuje Tadićev postupak. Fenomen grafita, naime, primarno se odnosi na tip anti-estetske intervencije u urbanom prostoru koja brutalnim prisvajanjem javnih površina želi simbolički razbiti njihov neutralni građanski identitet te u javni prostor uvesti dimenziju društvene diferencijacije. Pojam grafitiranja utoliko dobro imenuje upravo Tadićev tip voluntarističke intervencije koja ne intendira estetskoj ili narativnoj cjelovitosti, nego spomenute komponente združuje okrećući ih protiv, ili barem mimo, njihova formalnog, funkcionalnog i značenjskog integriteta. No, bez ikakve agresije ili etički upitne prisile, Tadićeva je gesta izrazito laka, a prijelaz između jedne stvarnosti u drugu gotovo neosjetan: tanjur kojeg je trenutak prije mogao odložiti u sudoper, ludičkom lakoćom ipak stavlja na zid, plesnim korakom prenoseći slike, riječi i stvari iz jednog konteksta u drugi, iz jednog prostora u drugi, s jednog predmeta na drugi, iz javog u privatni život i natrag." (Ivana Mance)

  Marko Tadić (1979) dobitnik je Prve nagrade na Salonu mladih u Sisku 2001. godine i Nagrade salona mladih održanog 2006. u Zagrebu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Firenzi 2006. godine. Izlagao je na dvije samostalne izložbe u Zagrebu i na desetak izložba u zemlji i inozemstvu (Firenca, Sisak, Ljubljana, Beograd). Trenutno priprema nastup na skupnoj izložbi u Nottinghamu u organizaciji Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu.

  više..

 • 06.07.2006. - 30.07.2006.

  Danijel Šokec


  Danijel Šokec izložio je četrdesetak crteža rađenih tušem na papiru, u kojima je služeći se manirom „drhtavog“, „nervoznog“ ekspresionističkog crteža, reprezentirao različite teme: od klasično erotskih (ženski akt, ljubavni par), preko alegorijskih, značenjski neodređenih scena na rubu raspoznatljivosti, do prizora, kojima naslov crteža pridaje komična ili svakodnevna, gotovo banalna značenja. U tom smislu, ovi se crteži mogu promatrati i kao ciklus, koji s jedne strane, podsjeća na tradicionalnu crtačku „vježbu ruke“, a s druge, na svojevrsni dnevnik, na niz artefakata, koji stoje negdje između štafelajne slike/crteža i bloka za skiciranje. Naglašeni kontrasti crnog i bijelog, također, prizivaju estetiku stripa, što ovim crtežima pridaje dodatna, narativna značenja.

  Danijel Šokec (1967.) je završio Srednju školu za primijenjenu umjetnost i dizajn u Zagrebu, te diplomirao na ALU u Zagrebu 1991.Izlaže od 1984., a do sada je izlagao na 20 samostalnih i više skupnih izložaba u zemlji inozemstvu.

  Izložba je dio programa usmjerenog na razvoj lokalne umjetničke kulture.

  više..

 • 02.02.2005. - 20.02.2005.

  Gordana Bakić, "Prijenos značajnog signala"


  Gordana Bakić (1972) je u Galeriji Galženica izložila crtež/ambijentalnu instalaciju, svojevrsni "work in progress". Riječ je o nizu velikih crteža, koji su povodom izložbe spojeni u jednu gigantsku cjelinu, prilagođenu prostoru galerije. Instalaciju sačinjavaju crteži rađeni rukom, fotokopirani grafički materijali čije je porijeklo u različitim i nerijetko zaboravljenim udžbenicima ili priručnicima, prostorni, trodimenzionalni objekti, nepravilni papirnati izresci itd. Kao i na tradicionalnim, štafelajnim slikama, koje Gordana Bakić radi posljednih godina, i ovdje je riječ o reprezentaciji zaboravljenih načina reprezentacije: uzimajući ikoničke predloške iz udžbenika i ilustriranih knjiga, koji pripadaju kulturi prije masovne dostupnosti digitalnih medija, prije tzv. "slikovnog obrata", ona "oneobičava" slikovnu reprezentaciju, čineći nas tako svjesnima svojevrsne "arheologije medija", odnosno različitih i brzo izmjenjujućih modela vizualne reprezentacije.

  Gordana Bakić diplomirala je na ALU u Zagrebu 1996. Izlaže od 1993.. Dobitnica je nekoliko nagrada od kojih treba izdvojiti Nagradu Zagrebačke banke 2001. i Nagradu Hrvatskog društva likovnih umjetnika za najbolju mladu umjetnicu u 2003. godini.

  više..

 • 28.06.2001. - 21.07.2001.

  Dragutin Trumbetaš, "Tuš istine"

  Dragutin Trumbetaš, "Tuš istine"

  više..